مقداد@Meghdad
۸۰ ۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۳-۱۸:۲۱
چالش جوجیتسو
تمام اعضای جوجیتسو در چالش جوجیتسو عضو بشن ، بعد از این تمام حضور غیاب ها و ارتقا های برزیلی و عمومی از طریق چالش انجام میشه
انصراف