مقداد@Meghdad
۴۵ ۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۳-۱۸:۱۲
دوره های فناوری اطلاعات پایوران ،
جهت شرکت در دوره های به چالش های "مبانی کامپیوتر" , و "طراحی گرافیکی" مراجعه و اون کانال هارو دنبال کنید
mohamadelyas1389:طراحی گرا فیکی چرا نمیاد
mohamadelyas1389:لطفا با من دوست شوید من از دوستای کتاب خون خیلی خوشم میاد
mohamadelyas1389:هرچه خواهی از خدا بخواه نه از دیگران ما ادم هستیم نه حیوان ما چیزی هستیم که خیلی ها نیستن
انصراف