مقداد
پیروزی، در گرو اراده قاطع و دوراندیشی است. امام علی(ع)❤️
دوستان: ۱۹ گروه ها: ۱ چالش ها: ۲
تست۱
۶۷
۳
۱سال
قطعا خدا با من ...
۵۸
۴
۱سال
Jiu jitsu for life
۶۲
۵
۱سال